Regulamin urodzin

regulamin_urodzin

Regulamin urodzin Funpark Croco-Roco Crocusiowy Zamek Reda

1. Na imprezkę należy przybyć punktualnie . Nie wcześniej niż 10-15 minut szybciej.
2. Animator sam decyduje o kolejności przeprowadzania atrakcji.
3. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 lub 2,5 godziny, w zależności od wybranego pakietu
4. Salka urodzinowa dostępna jest dla gości i solenizanta tylko podczas trwania animacji (2 – 2,5h
5. Animacje i zabawy dostosowane są w miarę możliwości do wieku dzieci.
6. Minimalna liczba gości biorących udział w przyjęciu urodzinowym to 10 osób. W przypadku mniejszej liczby dzieci należy wnieść opłatę zgodnie z wybranym pakietem za minimum 10 osób.
7. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, internetowo lub osobiście.
8. W ciągu maksymalnie 5 dni od dokonanej rezerwacji wstępnej należy wpłacić zadatek w wysokości 150zł* na konto lub osobiście w Funparku. Dopiero wtedy rezerwację uważa się za dokonaną. Zadatek jest bezzwrotny. W tytule przelewu należy wpisać datę urodzin, godzinę oraz imię dziecka. (* zadatek może ulec zwiększeniu w zależności od wybranego pakietu lub opcji dodatkowych). W tytule przelewu należy podać datę i godzinę urodzin oraz imię dziecka na które dokonywana jest rezerwacja.
9. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjęciem, zadatek należy wpłacić w momencie rezerwacji w siedzibie Funparku.
10. Resztę płatności należy dokonać w dniu imprezy.
11. Na 2 dni przed przyjęciem należy potwierdzić liczbę gości. Jeśli osoba rezerwująca urodziny deklaruje liczbę większą lub równą 15 osób, a w dniu imprezy urodzinowej pojawi się mniejsza ilość gości, np. 13, obowiązuje dopłata 120zł do drugiego animatora.
12. Od 15 osób ZAWSZE jest dodatkowy animator. Jest on potrzebny do sprawnego przeprowadzenia urodzin!
13. Rzeczywista ilość gości urodzinowych uczestniczących w przyjęciu urodzinowym nie może różnić się od ostatecznie zadeklarowanej ilości podanej na 2 dni przed planowana imprezą o 3 dzieci. W przypadku większej różnicy pobierana jest opłata za ostatecznie zadeklarowaną ilość dzieci z odliczeniem do 3 osób.
14. Przełożyć urodziny można tylko raz i nie później niż 2 dni przed planowaną imprezą, a przyczyną jest ciągła choroba – niedyspozycyjność- solenizanta. Urodziny można przełożyć w terminie do 2 miesięcy od pierwszego zarezerwowanego terminu.
15. W przypadku, gdy zamawiane są przekąski w postaci lodów, rurek z kremem, zestawów z Burger Kinga liczonych według ilości na sztuki i nie poinformowania na 2 przed imprezą o mniejszej ilości gości urodzinowych, należy pokryć koszt całej rezerwacji.
16. Tort dla dzieci nie jest wliczony do ceny pakietu i jest dodatkowo płatny(z wyjątkiem pakietu croco-roco z rodzinką). Należy zamówić go u obsługi Funparku z aktualnych ofert cukierni. Na tort obowiązuje cena wg aktualnego cennika cukierni. Wniesienie własnego tortu możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą i dotyczy tylko indywidualnych sytuacji, np. uczulone dziecko. Wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające alergię dziecka.
17. W przypadku rezerwacji urodzin dla więcej niż 1 solenizanta obowiązuje dopłata w wysokości 50zł za każdego kolejnego solenizanta- nie dotyczy bliźniaków.
18. Liczba zaproszeń urodzinowych, przysługujących klientowi w ramach wybranego pakietu urodzinowego równa jest liczbie gości deklarowanych w momencie rezerwacji urodzin. W przypadku pobrania większej liczby zaproszeń obowiązuje dopłata wg cennika.
19. Na przyjęcie urodzinowe nie wnosimy własnego poczęstunku dla rodziców.
20. Nie ma możliwości by wnieść swój poczęstunek dla gości urodzinowych.
21. Ciasto dla rodziców należy zamówić u obsługi Funparku zgodnie z aktualną ofertą cukierniczą.
22. W przypadku odwołania urodzin w terminie krótszym niż na 2 dni przed planowaną imprezą i niemożliwością odwołania już zamówionego ciasta, czy tortu przez obsługę sali osoba zamawiająca urodziny zobowiązana jest do pokrycia kosztów za zamówione ciasto oraz tort.
23. Po zakończonym przyjęciu goście mogą bawić się na placu dodatkowe pół godziny, dodatkową 1godzinę lub bez ograniczeń w zależności od wykupionego pakietu, ale nie dłużej niż do zamknięcia lokalu czyli godziny 20.00. Za nadprogramowy czas pobytu dzieci po urodzinach doliczana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
24. Rezerwacja miejsc w kawiarence dla rodziców jest tylko na czas trwania animacji (2-2,5h).
25. Zniżki (zgodnie z wybranym pakietem) na kawę i herbatę dla rodziców obowiązują tylko podczas trwania urodzin (2-2,5h).
26. Dzieci i Rodzice zobowiązani są mieć ubrane skarpetki – na placu jest zakaz chodzenia boso.

27. Rodzice pozostawiający dzieci na urodzinach zobowiązani są do podania numeru kontaktowego do siebie oraz o punktualne przybycie po dziecko. W przypadku spóźnienia naliczana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
28. Osoba zamawiająca urodzinki zobowiązana jest do posiadania numerów kontaktowych do opiekunów dzieci biorących udział w przyjęciu urodzinowym. Opiekun solenizanta ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na urodzinkach oraz zobowiązany jest do pozostania na sali podczas urodzin.
29. Wszyscy goście urodzinowi (dzieci i ich opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu urodzin oraz regulaminu Sali Zabaw Funpark Croco-Roco – Crocusiowy Zamek i zasad obowiązujących, aby uniknąć nieporozumień i radośnie spędzić z Nami czas zabaw urodzinowych Waszych Pociech.

Niezapomnianej zabawy życzy
Croco-Roco i personel

Regulamin obowiązuje od 01/11/2022 do odwołania.